Poslanie Tlačiť

 Organizuje a zabezpečuje záchranné a pátracie akcie v horskom teréne

 Poskytuje prvú pomoc a zabezpečuje transport zranených

 Zabezpečuje pohotovostnú službu na hrebeňoch, lyžiarskych tratiach, staniciach a domoch HS

 Zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc HS

 Vytvára a zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť návštevníkov hôr

 Informuje verejnosť o poveternostných a snehových podmienkach na horách a opatreniach HS k zabezpečeniu bezpečnosti na horách

 Spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ochrany prírody a životného prostredia

 Zabezpečuje lavínové meriania a pozorovania


 Pripravuje a školí svojích členov a čakateľov

 Spolupracuje s ostatnými záchrannými organizáciami doma i v zahraničí

 

alt