Školenie záchranárov na zjednotené technické transportné prostriedky Tlačiť
Napísal PaedDr. Richard Zaprihač, PhD.   
Štvrtok, 17 Apríl 2014 00:00

 Záchranári Horskej služby Malá Fatra sa zúčastnili preškolení na ktorých získali potrebné poznatky a zručnosti

pre prácu so zjednotenými technickými transportnými prostriedkami, ktoré budú používať spoločne s kolegami

z Českej horskej služby . Školenia sa zúčastnilo vyše 20 záchranárov, pričom počas 8 dní získali všetky

potrebné teoretické i praktické poznatky na kvalifikované zaobchádzanie s transportnými prostriedkami.

Celá aktivita prebehla vďaka projektu: „Zjednotenie systémov horskej záchrany – Skvalitnenie

podmienok záchrany ľudského života na horách v SK-CZ príhraničí prostredníctvom

zjednotenia systému záchrany“ Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

2014-04-12 11.28.46 resize

2014-04-12 08.55.22 resize

2014-04-11 13.01.43 resize

2014-04-11 13.01.18 resize

2014-04-11 12.55.35 resize

2014-04-11 12.54.31 resize

 

2014-04-11 12.05.47 resize

2014-04-11 12.05.51 resize

2014-04-11 11.22.49 resize

2014-04-11 10.42.56 resize

2014-04-11 10.41.57 resize

2014-04-11 09.37.37 resize

2014-04-11 10.40.23 resize

2014-04-11 10.39.54 resize

2014-04-11 09.08.30 resize

2014-04-05 20.06.09 resize

2014-04-05 20.00.50 resize

2014-04-05 19.57.24 resize

2014-04-05 08.41.20 resize

2014-04-05 08.41.03 resize

2014-04-03 17.09.55 resize

Posledná úprava Nedeľa, 22 Jún 2014 12:55