Home Aktuality

Nájdete Nás aj na FacebookuLogin FormSlovak Czech English French German Portuguese Russian Spanish


Aktuality

V tejto sekcii sa dozviete čo je nové v Horskej službe Malá Fatra.Školenie záchranárov na zjednotené technické transportné prostriedky Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Richard Zaprihač, PhD.   
Štvrtok, 17 Apríl 2014 00:00

 Záchranári Horskej služby Malá Fatra sa zúčastnili preškolení na ktorých získali potrebné poznatky a zručnosti

pre prácu so zjednotenými technickými transportnými prostriedkami, ktoré budú používať spoločne s kolegami

z Českej horskej služby . Školenia sa zúčastnilo vyše 20 záchranárov, pričom počas 8 dní získali všetky

potrebné teoretické i praktické poznatky na kvalifikované zaobchádzanie s transportnými prostriedkami.

Celá aktivita prebehla vďaka projektu: „Zjednotenie systémov horskej záchrany – Skvalitnenie

podmienok záchrany ľudského života na horách v SK-CZ príhraničí prostredníctvom

zjednotenia systému záchrany“ Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

2014-04-12 11.28.46 resize

2014-04-12 08.55.22 resize

2014-04-11 13.01.43 resize

2014-04-11 13.01.18 resize

2014-04-11 12.55.35 resize

2014-04-11 12.54.31 resize

 

2014-04-11 12.05.47 resize

2014-04-11 12.05.51 resize

2014-04-11 11.22.49 resize

2014-04-11 10.42.56 resize

2014-04-11 10.41.57 resize

2014-04-11 09.37.37 resize

2014-04-11 10.40.23 resize

2014-04-11 10.39.54 resize

2014-04-11 09.08.30 resize

2014-04-05 20.06.09 resize

2014-04-05 20.00.50 resize

2014-04-05 19.57.24 resize

2014-04-05 08.41.20 resize

2014-04-05 08.41.03 resize

2014-04-03 17.09.55 resize

Posledná úprava Nedeľa, 22 Jún 2014 12:55
 
Pátranie po nezvestnej osobe v obci Skalité Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Richard Zaprihač, PhD.   
Piatok, 28 Marec 2014 10:10

Vo štvrtok 27. 3. 2014 sa zúčastnili dobrovoľný záchranári Horskej služby Malá Fatra na pátracej akcií po nezvestnej 49-ročnej žene v obci Skalité a v okolí. Na pátraní sa spolu s nimi zúčastnilo ďalších asi 130 dobrovoľných záchranárov.Pátrajúci záchranári boli z rôznych zborov (Orava rescue system, Psovodi záchranári Žilina, Dobrovoľný hasičský zbor priekopa, K-9, K-7, Dobrovoľný hasiči z okolitých obcí...), občanov z dediny a príslušníkov policajného zboru. Podľa dostupných informácií, boli záchranári rozdelení do skupín a prehľadávali terén. Napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa nezvestnú osobu nepodarilo nájsť a pátranie vo voľnom teréne bolo prerušené. Pátraním sa momentálne intenzívne zaoberá polícia, ktorá preveruje iné možnosti ako stratenie alebo zablúdenie v okolitých lesoch.

IMG 20140327 091438 resize

IMG 20140327 092336 resize

IMG 20140327 135236 resize

2014-03-27 09.11.29 resize

2014-03-27 10.35.06 resize

 

 
2% dane Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Richard Zaprihač, PhD.   
Štvrtok, 06 Marec 2014 09:44

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno (názov):
Horská služba Malá Fatra
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo:
Dom HS Vrátna č. 514, 013 06 Terchová
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID):
42222184 ∕

2-1

Posledná úprava Štvrtok, 06 Marec 2014 09:48
 
Pátranie po Lenke Struhačkovej Tlačiť E-mail
Utorok, 04 Február 2014 18:44

alt28.1.2014

Pátranie po Lenke Struhačkovej sa začalo po tom, čo nám bola sprostredkovaná informácia o

 jej nezvestnosti. Vedením pátracej akcie bol poverený Richard Zaprihač, ktorý informoval

ostatných členov Horskej služby Malá Fatra o plánovanej pátracej akcii. Pátranie začalo

v stredu 29.1.2014. Počas celého pátrania prebiehala komunikácia s Policajným zborom SR,

Lenkinou rodinou a priateľmi. Informácie zozbierané týmto spôsobom výrazne prispeli k

 jej nájdeniu.

29.1.2014

Úvodné stretnutie k pátracej akcii sa uskutočnilo o 8.00 hod. ráno pred Hypertescom

v Žiline. Pátracia skupina vyrazila prehľadávať priestor nachádzajúci sa medzi obcou

Šútovo a vrchom Chleb. Zamerala sa na turistický chodník zelenej značky vedúci na

Zajacovú a priľahlé zvážnice, žľaby a potoky. Jedna skupina sa vydala na Snilovské

sedlo a Chleb, kde prehľadala chodník a žľaby spadajúce z Chlebu. Ďalšia skupina

prehľadala chodník do sedla Bublen a následne dolinu spadajúcu do Belianskeho potoka.

Pátracia akcia prebehla bez úspechu a ukončená bola o 17.30 hod. V ten večer prebehlo

stretnutie s Milanom Lepačekom (známym hľadanej) o tom, aké mala hľadaná zvyklosti,

kam sa asi mohla vydať, akú zvykla mať výstroj a o jej úmysle venovať sa ten víkend

viacdňovej alebo jednodňovej turistike. Z rozhovoru vyplynulo, že Lenka chcela od leta

prejsť trasu Snilovské sedlo-Sedlo za Hrmovým-Baraniarky-Sedlo Príslop-Nový dvor.

Pátracia akcia na ďalší deň sa mala zamerať na túto oblasť. Milan Lepaček vyjadril

osobný záujem na pátraní po hľadanej a pripojili sa k nemu ďalší ľudia, ktorí Lenku

poznali a chodili s ňou na hory.

30.1.2014

Stretnutie sa opäť uskutočnilo pred Hypertescom v Žiline o 7.30 hod. ráno. Na Novom

dvore prebehlo rozdelenie do pátracích skupín a rozdelenie prehľadávaného priestoru.

Skupina ôsmych dobrovoľných záchranárov a dobrovoľníkov z Lenkiných kamarátov

sa vydala trasou cez Baraniarky na Chrapáky a odtiaľ do Bránickej doliny. Druhá skupina

siedmych dobrovoľných záchranárov a dobrovoľníkov z Lenkiných kamarátov prehľadávala

trasu po zelenej značke smerom na Sedlo za Kraviarskym, dalej na Chrapáky, Snilovské

sedlo a Oštiepkovou muldou a starou zjazdovou traťou číslo 1 ku Chate Vrátna. Tretia

skupina prehľadávala priestor nad Chatou Vrátna smerom na Snilovské sedlo a následne

žľaby spadajúce smerom na zelenú značku vedúcu na Sedlo za Kraviarskym. Počas

pátrania prebehol kontakt s príslušníkmi HZS, pri ktorom boli požiadaní, aby informovali

o tom, ktorú časť terénu prehľadali. Na požiadavku odpovedali, že je potrebné

sa opýtať oblastného riaditeľa HZS Malá Fatra, kedže nikto z nich v tom čase neplní úlohu

hovorcu. Po tommto zistení sme v piatok ráno kontaktovali oblastného riediteľa HZS  Malá Fatra,

ktorý nám poskytol informáciu o prepátraných oblastiach v pohorí.

Ďalšia osemčlenná skupina dobrovoľníkov sa vydala prehľadať úsek medzi

železničným nástupišťom Šútovo a obcou Šútovo s priľahlými porastmi a potokmi, taktiež

prehľadala chatky a opustené budovy v blízkosti turistického chodníka vedúceho zo Šútova

na Zajacovú. V ten deň prebehlo pátranie takisto bez úspechu.

31.1.2014

Stretnutie sa opäť uskutočnilo pred Hypertescom v Žiline o 7.30 hod. ráno. V tom istom

čase sme komunikovali s Lenkinou rodinou o našom ďalšom postupe. Následne prebehla

komunikácia s oblastným riaditeľom HZS Malá Fatra o tom, ktoré chodníky a oblasti Malej

Fatry sú už prehľadané. Po komunikácií s oblastným riaditeľom HZS Malá Fatra, ktorý poskytol

informácie o tom, že 99% chodníkov v Malej Fatre je skontrolovaných , nám z dostupných informácií

vyplynul predpoklad, že práve v oblasti nad alebo pod modrou značkou vedúcou zo Šútova cez

Mojžišovepramene na Chatu pod Chlebom by sa mohla Lenka nachádzať. Rozdelenie do skupín

prebehlo v obci Šútovo.

V ten deň sa na pátracej akcii zúčastnili: Horská služba Malá Fatra, Psovodi záchranári

Žilina, Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa, dobrovoľníci-nezáchranári. Rozdelenie do pátracích

skupín bolo nasledovné:

1. skupina prehľadávala so psami trasu vedúcu zo železničnej stanice popri ceste 1.triedy

k Šútovským jazerám, priľahlé porasty a terénne nerovnosti, neskôr prehľadávala oblasť lesa

vedúceho ponad zelenú značku na Zajacovú.

2. skupina prehľadávala so psami úsek modrej značky z obce Šútovo po Šútovský vodopád.

3. skupina prehľadávala so psami úsek modrej značky od Šútovského vodopádu po Chatu pod

Chlebom a žľaby spadajúce na túto značku (táto skupina neskôr našla hľadanú osobu).

4. skupina prehľadávala náročný terén v oblasti nad Šútovským vodopádom, v žľaboch

vedúcich od modrej značky smerom dole do Šútovského potoka a oblasť s miestnym pomenovaním

Tesné.

5. skupina zisťovala v obci Šútovo a Turany, či niekto Lenku nevidel prechádzať v 

inkriminovanú dobu obcou, pričom sa podarilo získať informácie od troch ľudí, že Lenka bola videná

kráčať smerom na Chlebskú chatu.

Nájdenie Lenky:

Skupina bola vyvezená terénnym vozidlom dobrovoľného hasičského zboru Priekopa čo najbližšie

k Šútovskému vodopádu. Od Šútovského vodopádu sa rýchlejším tempom za občasného

prehľadávania aj za pomoci dvoch ďalekohľadov prehľadával priestor chodníka. Po príchode

na Mojžišové pramene a rozhliadnutí sa po teréne aj za pomoci ďalekohľadu sa skonštatovalo, že

nebolo vidieť žiadne stopy. Prezerali sme jednotlivé stromy a kosodrevinu. Približne o 12.10

bola nájdená Lenka spadnutá v miernej úžľabine . Po príchode bola identifikovaná na základe

oblečenia.  12.20 oznámila 3. skupina Richardovi Zaprihačovi, že našla telo hľadanej.

Richard Zaprihač následne kontaktoval Štefana Smrekovského, ktorý vyrozumel rodinu.

12.25 prijal Richard Zaprihač telefonát od riaditeľa oblastného strediska HZS Malá Fatra hovor,

v ktorom informoval o nájdení hľadanej osoby a upresnil polohu.

Prebehlo navádzanie vrtuľníka do blízkosti miesta nešťastia. Vrtuľník vysadil príslušníkov HZS, ktorí následne

nájdenú Lenku nabalilii do vaku, na nosidlá a dali do vrtuľníka. Príslušníkom HZS bolo oznámené,

že v blízkosti sa môžu nachádzať predmety patraice nebohej, pretože chýbal batoh. Príslušnící HZS

za pomoci vrtuľníka prehľadali okolie a našli batoh patriaci zosnulej.


Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri pátraní po Lenke, či už priamo na

pátracích akciách, alebo podávali informácie, ktoré viedli k jej nájdeniu.

 

 alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 16 Február 2014 14:28
 
Pátracia akcia 22.12.2013 Tlačiť E-mail
Pondelok, 23 December 2013 09:11

Dňa 22.12 v ranných hodinách nás naši kolegovia s ORS požiadali o pomoc pri pátracej akcii po nezvestnej 54 ročnej Márii z Čadce, ktorá sa vybrala do blízkeho lesa natrhať čečinu.
Do dvoch hodín sme boli na mieste s viacerými záchrannými zložkami v počte 54 ľudí. Na pátracej akcii sa zúčastnili ORS 16 členov, HS Malá Fatra 11 členov, DHZ Korňa 6 členov, HZ Čadca 2 členovia, DHZ Priekopa 9 členov, Polícia SR a PZŽ SR 9 členov. Po trošku komplikovanom príchode na miesto udalosti s dôvodu nezjazdnosti cesty do osady v ktorej bola nezvestná osoba naposledy videná sme sa oboznámili s terénom a určili sme smer a taktiku postupu po nezvestne osobe. Asi po 20 minútach pátrania sa nám nezvestnú osobu podarilo nájsť, žiaľ mŕtvu. Na miesto boli prizvaný policajný špecialisti a súdny lekár. Po obhliadke tela, členovia horskej služby osobu za pomoci nosidiel naložili na terény automobil a transportovali do osady, kde telo odovzdali pohrebnej službe. Ďakujem všetkým zúčastneným na tejto pátracej akcii a zase sa ukázalo, že len v zjednotení záchranných zložiek sa dá docieliť úspech a nezvestnú osobu nájsť.

 

Ďalšie články:

http://kysuce.sme.sk/c/7048030/zachranari-nasli-zenu-mrtvu.html

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152098758431068.1073741847.386120631067&type=1

 

 

 

alt

Posledná úprava Pondelok, 23 December 2013 09:25
 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 3 z 3